Logo UZ

Biuro Promocji opracowało Książkę tożsamości znaku Uniwersytetu Zielonogórskiego, która określa szczegółowe zasady wykorzystania i zamieszczania znaku firmowego (logo) UZ. Każdy podmiot wykorzystujący logo Uniwersytetu Zielonogórskiego zobowiązany jest do postępowania zgodnie z wytycznymi zawartymi w Książce.

W myśl Zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie wprowadzenia książki tożsamości znaku Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 3 września 2009 r. Biuro Promocji sprawuje nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem logo Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Logotyp Uniwersytetu Zielonogórskiego w różnych formatach do pobrania dostępny jest poniżej. Pliki w formacie CDR, EPS i JPG spakowane w archiwum ZIP.

Logo w wersji polskiej:

Logo w wersji angielskiej:

^