Materiały promocyjne

Biuro Promocji opracowuje i przygotowuje materiały promocyjne uczelni (m.in. foldery, ulotki, albumy okolicznościowe, teczki konferencyjne oraz gadżety promocyjne). Są one wydawane na podstawie poniższego wniosku:

Materiały promocyjne można odbierać wyłącznie osobiście w siedzibie Biura Promocji, codziennie w godz. od 7:00 do 15:30.

^