Podstawowy zakres zadań

Biuro Promocji zajmuje się promocją Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zakres pracy Biura obejmuje dwie główne płaszczyzny komunikacji Uniwersytetu: komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

Do głównych zadań Biura Promocji należą:

 1. współpraca z mediami,
 2. aktualizacja danych dotyczących Uniwersytetu Zielonogórskiego w wydawnictwach zewnętrznych oraz na portalach branżowych,
 3. redakcja i opracowanie wydawnictw promocyjnych UZ (ulotki, albumy, informatory),
 4. przygotowywanie i zamawianie materiałów promocyjnych UZ,
 5. udział w targach i prezentacjach promocyjnych,
 6. przygotowywanie wydawnictw i materiałów promocyjnych,
 7. redakcja Miesięcznika Społeczności Akademickiej „Uniwersytet Zielonogórski”, Tygodnika Elektronicznego „NiUZ” adresowanego do pracowników UZ, Tygodnika Elektronicznego „LUZik” adresowanego do studentów UZ,
 8. prowadzenie Internetowego Serwisu Informacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego i oficjalnego profilu Facebook UZ,
 9. umieszczanie treści informacyjnych na ekranach plazmowych znajdujących się na terenie UZ,
 10. koordynacja działalności reklamowej na terenie Uniwersytetu,
 11. przygotowywanie reklam i planowanie działalności promocyjnej Uniwersytetu,
 12. organizacja i koordynacja uroczystości ogólnouczelnianych,
 13. koordynacja organizacji imprez promujących Uniwersytet Zielonogórski (m.in. Festiwal Nauki, Akcja „Uniwersytet Dzieciom”),
 14. współpraca z jednostkami UZ w zakresie promocji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej,
 15. opracowanie baz danych,
 16. przygotowywanie projektów graficznych,
^