Reklama na UZ

Biuro Promocji jest zarządcą większości nośników informacyjnych i reklamowych, jakie zlokalizowane są na terenie uczelni oraz w jej budynkach, posiadając przy tym wyłączność na odpłatne ich wynajmowanie podmiotom zewnętrznym.

Formy reklamy:

  • plakaty
  • ulotki
  • standy, standisy
  • stoisko promocyjny
  • mailing elektroniczny
  • reklama prasowa – w miesięczniku uniwersyteckim

 Miejsca na reklamę:

  • tablice i gabloty informacyjne zlokalizowane w dwóch głównych kampusach Uniwersytetu: Kampus A (ul. Podgórna 50) i Kampus B (al. Wojska Polskiego)

 Wynajem powierzchni wystawienniczo-promocyjnej

Biuro Promocji udostępnia do wynajmu i zagospodarowania powierzchnię w budynkach dydaktycznych UZ. W ramach wynajętej powierzchni możliwe jest prowadzenie działań promocyjnych, eksponowanie materiałów reklamowych (poprzez promocję bezpośrednią lub na nośnikach).

^